Blog

Öztoklar İnşaat Geleceği İnşa Eder

21 Mart 2021 by in BASIN

 Türkiye jeopolitik konum olarak deprem kuşağında yer aldığı için yapıların betonarme ve sağlam olması elzem hale gelmiştir.

İnsanoğlunun tarihin ilk gününden beri süregelen barınma veya yuva ihtiyacını karşılaması değişik şekillerde olmuştur. Bu ihtiyaç mağaralarda karşılanmış, daha sonraları çadır, taş veya ahşap yapılarla devam etmiştir. Günümüzde ise daha çok betonarmeden yapılan çağdaş ve modern yapılar ön plana çıkmıştır. Tümüyle betonarme demek yanlış olabilir ancak genel itibarıyla bu çerçevede yapılmaktadır. Türkiye jeopolitik konum olarak deprem kuşağında yer aldığı için yapıların betonarme ve sağlam olması elzem hale gelmiştir.

insan yaşamına ve doğaya saygılı olan ve bireyi temele alan anlayışıyla modern mimari ve teknolojiden en üst düzeyde faydalanarak örnek yaşam alanları oluşturmak ve bu alanları en uygun şekilde milletin hizmetine sunma amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Bireyin yaşamı boyunca hayalini kurduğu yuva ihtiyacını, ona en doğal ve en modern olanaklarla sunmayı hedef olarak belirlemiştir. İnşa ettiği yaşam alanları her zaman sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerin yapılabileceği alanlar olarak ortaya çıkartılmış ve bu anlamda insanın ihtiyacı olan tüm imkanlar sağlam bir zeminde onun hizmetine sunulmuştur. Hizmete sunulan yaşam alanları; en son teknoloji, mükemmel mimari ve modern görünümüyle insanı geleceğe taşır ve ona eşsiz bir yaşama hazzı katar.

BASIN:https://www.kapsamhaber.com/yasam/oztoklar-insaat-gelecegi-insa-eder-h62287.html

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Switch The Language